Przyspieszyła cyfryzacja w firmach. Przedsiębiorcy mają apetyt na coraz większe projekty – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród laureatów organizowanego przez PARP konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”.

Kwota dofinansowania dla pojedynczego projektu to jedyne 20 tys. zł (w sumie budżet konkursu wyniósł 2,1 mln zł).

Tym niemniej przedsiębiorcy utrzymują, że to dopiero początek – większość (85 proc.) zamierza rozwijać projekty po zakończeniu ich realizacji, a 82 proc. twierdzi, że projekt przyczynił się do zwiększenia zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w firmie.

Wśród firm, które uzyskały granty, 72 proc. stanowiły mikro, 15 proc. małe, a 13 proc. średnie przedsiębiorstwa.

Usługi numerem 1

Jakie projekty IT interesują MŚP? Blisko połowa w konkursie dotyczyła świadczenia usług (47 proc.). Kolejną kategorię stanowił marketing i sprzedaż (26 proc.).

Po ok. 10 proc. projektów poświęcono procesom produkcyjnym i zarządzaniu. Część pomysłów dotyczyła głębszych procesów w firmach i mogła być elementem długoterminowej strategii.

Według deklaracji MŚP nowe projekty mają dotyczyć rozwoju usług, włączenia się w nowe łańcuchy dostaw, narzędzi prognozowania popytu, wspierania decyzji zakupowych, budowania własnych centrów danych i rozwoju na platformach sprzedażowych.

Jakie umiejętności chcą rozwijać MŚP

Ponad połowa (55 proc.) planuje wzmocnić kompetencje cyfrowe pracowników w ciągu kolejnych 6 miesięcy, głównie w zakresie umiejętności informatycznych (np. języki programowania, uczenie maszynowe), ale też komunikacji z klientem (marketing i sprzedaż w social mediach, spotkania i prezentacje online), oraz cyberbezpieczeństwa i automatyzacji pracy.