Ogłoszono konkursy na największe w historii dofinansowanie budowy szerokopasmowego internetu, zapowiedziane w kwietniu br.

Środki warte ponad 10 mld zł mają pochodzić z programu FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (4,6 mld zł) oraz z KPO – Krajowego Planu Odbudowy (6,6 mld zł) – w tym drugim przypadku KE nadal nie zgadza się na udostępnienie grantów. Wydatki są realizowane na zasadzie prefinansowania, czyli płacenie za działania, które ostatecznie mają zostać sfinansowane ze środków europejskich.

Na potrzeby obu konkursów kraj podzielono na 402 obszary konkursowe: 152 w ramach FERC – dostęp do szybkiego internetu zyska 675 tys. gospodarstw domowych – oraz 250 obszarów w ramach KPO, tj. 1,05 mln gospodarstw domowych. W sumie szybka sieć ma dotrzeć więc do ok. 1,7 mln rodzin.

„Mówimy o terenach, na których dostępu do szybkiej sieci nie było w ogóle” – wyjaśnia minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński.

Resort chce, by szybki internet (minimum 300 Mb/s) dotarł do wszystkich domów i przedsiębiorstw w Polsce, które dotychczas nie mogły skorzystać ze światłowodu. Nowe inwestycje mają sięgnąć też do jednostek publicznych, jak szkoły, placówki ochrony zdrowia i urzędy. Warunkiem objęcia wsparciem tych podmiotów jest dotychczasowy brak dostępu do szybkiego internetu.

Preferencyjne warunki dla MŚP

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wszystkie podmioty z doświadczeniem w inwestycjach telekomunikacyjnych, liczonym od 2015 r.
„W konkursach mogą wziąć udział także mali operatorzy, dla których przygotowaliśmy preferencyjne warunki, m.in. małe obszary konkursowe” – zapowiada minister Cieszyński. Pakiet dla MŚP to 184 małe obszary konkursowe (wartość do 20 mln zł).

Jak wyjaśnia szef resortu, mali i średni przedsiębiorcy nie dysponują dużym kapitałem, więc małe obszary oznaczają mniejsze projekty i mniejsze środki. „Takie projekty jest też łatwiej realizować – to mniej formalności i zgód” – utrzymuje minister.

Kolejnym uproszczeniem jest wprowadzenie tzw. stawek jednostkowych, czyli środków w określonej wysokości wypłacanych beneficjentowi, bez szczegółowej kontroli dokumentów finansowych projektu. Beneficjent musi jedynie udowodnić, że cel projektu został zrealizowany – informuje resort cyfryzacji.

Będzie inflacyjna waloryzacja dofinansowania

Ponieważ koszty inwestycji mogą rosnąć, wprowadzono mechanizm waloryzacji dofinansowania o wskaźnik, jak to określono, specyficzny dla branży inwestycji telekomunikacyjnych. Wystarczy, by beneficjent realizował projekt zgodnie z harmonogramem, a będzie mógł skorzystać z waloryzacji – twierdzi ministerstwo.

Wnioski o dofinansowanie w obu konkursach (FERC i KPO) mogą składać przedsiębiorcy telekomunikacyjni w dniach od 1 do 31 lipca br.
W konkursie realizowanym ze środków KPO „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam (1 nabór)” do podziału będzie 4,25 mld zł.
W konkursie FERC „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego – 1 nabór” kwota alokacji to 2,94 mld zł.