Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Mediatel w sumie 1 mln zł kar – informuje IBSNews. Lista naruszeń według niej jest długa i sięga kilka lat wstecz. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące raportów 2014 r., 2015 r. i 2016 r. oraz nieterminowe przekazywanie lub nieprzedstawienie w ogóle niektórych wymaganych sprawozdań. Wśród naruszeń komisja wymienia m.in. brak przeklasyfikowania zobowiązania z tytułu pożyczki inwestycyjnej w jednym ze sprawozdań, brak oszacowania dotyczący aktywów Hawe Telekom (spółki zależnej Mediatela), nieujawnienie odpisu w związku z utratą wartości tej spółki, błędy w rozliczeniach dotyczących umów leasingowych i in.

KNF nawiązuje także do wykluczenia akcji spółki z giełdy. Ocenia, że "wyeliminowany podmiot zagraża bezpieczeństwu obrotu i prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego".

Ostatni raport Mediatel przedstawił za I kw. 2018 r. Osiągnął według niego wówczas 5 mln zł przychodów, a strata netto była bliska 4 mln zł.

Grupa Mediatel powstała w 2008 r. Spółką zależną jest Hawe Telekom, do którego należy sieć światłowodowa o długości ponad 4 tys. km. Wiosną br. po długich negocjacjach poinformowano o nawiązaniu współpracy Hawe Telekom i Huawei w zakresie infrastruktury 5G.