Z zapowiedzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa wynika, że w marcu br. zostanie ogłoszony kolejny konkurs w ramach działania „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w administracji rządowej”. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to ok. 230 mln zł. Powinny obejmować cyfryzację zasobów administracji i ośrodków naukowych w celu ich udostępnienia.

Miesiąc później zostaną zaprezentowane szczegóły naboru z jeszcze większym budżetem (720 mln zł w br.) pod hasłem „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (ma umożliwić załatwianie spraw w administracji przez Internet).

W kwietniu można spodziewać się również informacji o warunkach w nowym konkursie „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” (przenoszenie i wdrażanie rozwiązań IT, ok. 130 mln zł). To trzy przedsięwzięcia w ramach II osi programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Unijna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów informatycznych w 2018 r. to 1 mld 80 mln zł.

Beneficjentami w ww. projektach są jednostki publiczne, naukowe, jak również partnerstwa tworzone przez te podmioty z przedsiębiorstwami. Warto wiedzieć, że zamawiający mogą liczyć na państwowe wsparcie w zakresie doradztwa. Celem jest profesjonalne przygotowanie i prowadzenie projektów. W październiku ub.r. w Centralnym Ośrodku Informatyki (podlega Ministerstwu Cyfryzacji) powołano centrum kompetencyjne „POPC Wsparcie”, które pomaga m.in. przygotować dokumentację w ramach aplikacji, rozliczyć projekty, zorganizować przetargi i odbiory wykonanych prac. Wspiera instytucje w rozwiązywaniu problemów technologicznych i prawnych, jakie pojawiają się zarówno w planowanych, jak i już dofinansowanych projektach. Prowadzi również szkolenia.

Obecnie centrum pomaga w realizacji 16 projektów o łącznej wartości 440 mln zł. Cztery projekty finansowane z II osi POPC uzyskały już finansowanie z UE (na 180 mln zł w resortach zdrowia i cyfryzacji).